Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, јун 15, 2024

Одјељење за привреду

Одјељење за привреду
Адреса:
Трг Драже Михаиловића 1
76330 Угљевик
Телефон: +387 (0)55 773 769
Факс: +387 (0)55 772 336
Адреса електронске поште:  opstinaugljevik@gmail.com

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Џевид Ахметовић
, дипломирани инжењер техологије
рођен 10.10.1974. године у Средњој Трнови

Одјељење за привреду врши стручне и управне послове из надлежности Oпштине који се односе на:
програм развоја општине, индустрију, занатство, трговину, угоститељство, туризам, путеве, заштита природних добара, инспекцијски послови из области заштите животне средине и планирања привредноекономског развоја и подстицаја развоја малих исредњих предузећа.

У Одјељењу за привреду организују се одсијеци и то:

– Одсијек за привреду

– Одсијек за студијско-аналитичке послове у привреди и планирање привредно-економскогразвоја

       ДОКУМЕНТИ ОДЈЕЉЕЊА 

Захтјев за издавање одобрења за рад у дане празника
Захтјев за издавање одобрења за рад угоститељског објекта у посебном радном времену
Захтјев за категоризацију угоститељских објеката
Водич до категоризације објеката за смјештај
Захтјев за издавање рјешења за вршење превоза ствари за властите потребе
Захтјев за регистрацију припремних радњи
Захтјев за регистрацију предузетника
Захтјев за престанак вршења превоза ствари за властите потребе
Водич за будуће предузетника
Водич до рјешења о регистрацији престанка обављања дјелатности предузетника
Водич до одобрења за вршење превоза за властите потребе
Водич до еколошке инспекције
Захтјев за излазак на лице мјеста