Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
уторак, 31 јануара, 2023

Одјељење за привреду

Одјељење за привреду
Адреса:
Трг Драже Михаиловића 1
76330 Угљевик
Телефон: +387 (0)55 773 769
Факс: +387 (0)55 772 336
Адреса електронске поште:  opstinaugljevik@gmail.com

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Џевид Ахметовић
, дипломирани инжењер техологије
рођен 10.10.1974. године у Средњој Трнови

Одјељење за привреду врши стручне и управне послове из надлежности Oпштине који се односе на:
програм развоја општине, индустрију, занатство, трговину, угоститељство, туризам, путеве, заштита природних добара, инспекцијски послови из области заштите животне средине и планирања привредноекономског развоја и подстицаја развоја малих исредњих предузећа.

У Одјељењу за привреду организују се одсијеци и то:

– Одсијек за привреду

– Одсијек за студијско-аналитичке послове у привреди и планирање привредно-економскогразвоја