Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, јун 15, 2024

Матична служба

 

Ради обављања одређених послова из дјелокруга рада Општинске управе и повјерених послова државне  управе и стварања услова за ефикасније и економичније обављање тих послова, у оквиру Одјељења за општу управу образују се мјесне канцеларије и то:
– Мјесна канцеларија са сједиштем у Забрђу која обухвата насељена мјеста: Забрђе, Коренита, Малешевци и Тутњевац,
– Мјесна канцеларија са сједиштем у Доњој Трнови која обухвата насељена мјеста: Доња Крћина, Доња Трнова, Горња Крћина, Горња Трнова, Средња Трнова,
– Мјесна канцеларија са сједиштем у Јањарима која обухвара насељена мјеста: Атмачићи, Глиње и Јањари.
– За мјесно подручје Угљевик за насељена мјеста: Богутово Село, Мезграја, Равно Поље, Угљевичка Обријеж и Угљевик послове матичне службе обавља матичар у ОУ.
У мјесној канцеларији обављају се управни, стручни и други послови који се односе на пријем поднесака, овјеру потписа, рукописа и преписа, вођење матичних књига, електронска провјера података и достављање извјештаја ЦИПС-у, издавање увјерења из јавних регистара који се код њих воде, пријем, завођење и отпрема поште и други послови који им се повјере посебним актом начелника општине.
Лазић Гордана                   –   Матичар матичног подручја Угљевик    773-750
Нешковић Душанка           –   Матичар матичног подручја Угљевик    773-749
Лујановић Милка               –   Шеф мјесне канцеларије Доња Трнова  552-360
Рагибовић Сенад               –   Шеф мјесне канцеларије  Јањари     065/561-141

 

ДОКУМЕНТИ 
Водич до уписа -преписа у матичну књигу рођених
Водич до уписа -преписа у матичну књигу вјенчаних
Водич до уписа -преписа у матичну књигу умрлих
Водич до овјере потписа, преписа и рукописа
Водич до стицања и отпуста из држављанства РС-БиХ
Водич до исправке грешке у матичним књигама
Водич до промјене личног имена
Водич до потврде о издржавању
Водич за накнадни упис у матичну књигу
Захтјев за доношење рјешења о исправци грешке у матичним књигама
Захтјев за накнадним уписом у матичну књигу рођених
Захтјев за промјeну личног имена
Захтјев за издавање потврде о издржавању члана породивце