Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
понедељак, 26 септембра, 2022

Остала упуства

ОДЈЕЉЕНЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Водич за  упис у матичну књигу (рођених и вјенчаних)
Водич до овјере потписа, преписа и рукописа
Водич за добијање кућне листе
Водич за стицање и отпуст из држављанства РС-БИХ
Водич за исправку  грешке у матичним књигама
Водич за промјену  личног имена
Водич за добијање  потврде о издржавању
Водич за накнадни упис у матичну књигу
Захтјев за  исправку грешке у матичним књигама
Захтјев за  накнадни  упису у матичним књигама
Захтјев за  промјену  личног имена
Захтјев за издавање потврде о издржавању члана породице

 

ОДЈЕЉЕНЕ ЗА ПРИВРЕДУ

Захтјев за престанак вршења превоза ствари за властите потребе
Водич за будуће предузетнике
Водич до рјешења о регистрацији престанка обављања дјелатности предузетника
Водич до одобрења за вршење превоза за властите потребе
Водич до категоризације   објеката за смјештај
Захтјев за регистрацију привремених радњи
Захтјев за регистрацију предузетника
Захтјев за издавање одобрења за вршење превоза ствари за властите потребе
Захтјев за категоризацију угоститељског објекта за смјештај
Водич до инспекције
Захтјев за излазак на лице мјеста
Захтјев за издавање одобрења за рад у дане празника
Захтјев за издавање одобрења за рад у посебном радном времену

 

ОДЈЕЉЕНЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Водич до радне књижице
Водич до остваривања права студената
Захтјев за додјелу студентских стипендија
Захтјев за финансирање школских такмичења
Пријава за учешће на јавном позиву за додјелу средстава из буџета Општине
Извјештај о трошењу средстава корисника који се финансирају  из буџета Општине

 

ОДСИЈЕК ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ

Водич о садржају  начину вођења евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу
Захтјев за признавање војног аангажовања
Захтјев за војне обвезнике
Водич до остваривања права на здравстевну заштиту бораца, војних инвалида,породица погинулих и ЦЖР
Захтјев за остваривање права на здравстевну заштиту
Водич за остваривање права на борачки додатак
Захтјев за остваривање права на  борачки додатак
Водич до утврђивања статуса борца-категоризација
Захтјев за утврђивање статуса борца и разврставање у одговарајућу категорију- категоризација
Водич до остваривања права члана породице погинулог борца на породичну инвалиднину
Захтјев за признавање права на породичну инвалиднину по основу погинулог борца
Захтјев за утврђивање својства члана породице погинулог борца
Водич  за утврђивање својства војног инвалида и права на породичну  инвалиднину
Захтјев за остваривање права на породичну инвалиднину по смрти војног инвалида
Захтјев за остваривање права на породичну инвалиднину по смрти војног инвалида од I до  IV катег.
Водич за  утврђивање својства војног инвалида и права на личну инвалиднину, туђу његу и помоћ
Захтјев за утврђивање својства војног инвалида и права на личну инвалиднину
Водич до остваривања новог процента војног инвалидитета
Захтјев за утврђивање новог процента војног инвалидитета
Захтјев за признавање на посебно мјесечно примање
Водич за  за  остваривање права на накнаду породици одликованог борца
Захтјев за остваривање права на новчану накнаду породици одликованог борца
Водич за остваривање права на накнаду одликованим борцима
Захтјев за остваривање права новчане накнаде одликованим борцима
Захтјев за оствривање права накнаде трошкова сахране
Захтјев за издавање потврде о својству ратног војног инвалида ради повластице приликом увоза  возила
Захтјев за издавање увјерења
Записник

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Водич до локацијских услова
Захтјев за издавање локацијских услова
Водич за издавање грађевинске дозволе
 Захтјев за издавање грађевинске дозволе
Водич за издавање  употребне дозволе
Захтјев за издавање рјешења за употребну дозволу
Захтјев за исколичење објекта
 Водич за упис у регистар заједница зграда
Захтјев за упис заједница зграда
Водич за увјерење за промет непокретности
 Захтјев за увјерење по праву прече куповине некретнине
Водич за заузимање јавне површине
Захтјев за заузимање јавне површине
Водич да комуналне полиције
Захтјев за излазак комуналне полиције
 Захтјев за излазак урбанистичко-грађевинског инспектора
 Водич до еколошке дозволе
Захтјев за издавање еколошке дозволе
Захтјев за ревизију еколошке дозволе
Захтјев за издавање увјерења о цјеловитости
Водич за издавање лиценце за превознике
Захтјев за издавање лиценце за превознике

Обавјештење: Због пребацивања веб сајта на нову платформу одређени веб сервиси нису доступни.