Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
уторак, јул 23, 2024

Инспекције

Тржишна инспекциаја

Тржишна инспекциаја врши инспекцијски надзор у области трговине, производње, угоститељства, туризма и услуга. Контролише примјену прописа који се односе на: oбављање предузетништва, заштиту потрошача, цијене роба и услуга, употребу исправних и верификованих мјерних јединица и мјерила (исправност жигова и исправа које прате мјерила), интелектуалну својину, декларисање, означавање, обиљежавање и паковање производа (квалитет производа). Врши надзор и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.

Тржишни инспектор: Цвијета Јовић
Контакт телефон: 055/773-740

ВОДИЧ ДО ИНСПЕКЦИЈА
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ

Инспекција за храну и здравствени инспектор

Инспекција за храну и здравствени инспектор врши: контролу хигијенско-санитарних услова објеката, просторија, уређаја и опреме за производњу и промет хране, контролу услова и начин складиштења хране, контролу квалитета и здравствене исправности сировина и готових производа,  надзор над запосленим лицима у погледу обављања санитарних прегледа, ношења радне одјеће и обуће и хигијенске манипулације са храном, врши контролу провођења прописа у областима: здравствене заштите људи, противепидемијске заштите, промета лијекова и медицинских средстава на мало, производње и промета намирница и предмета опште употребе, снабдијевања водом за пиће, производње и промета отрова, социјалне, породичне и дјечије заштите

Инспектор за храну издарвствени инспектор: Петра Гајић
Контакт телефон: 055/773-741

ВОДИЧ ДО ИНСПЕКЦИЈА
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ

Еколошка инспекција

Врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на: заштиту животне средине, екологије, управљања отпадом и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.

Еколошки  инспектор : Нермина Ахметовић
Тел: 055/773-741

ВОДИЧ ДО ЕКОЛОШКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗЛАЗАК НА ЛИЦЕ МЈЕСТА

Урбанистичко-грађевински инспектор   

Врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на: планирање и уређење простора, грађење и грађевинарство, грађевинске материјале и у другим подручјима када је то одређено посебним прописом, извршава послове утврђене по Закону о инспекцијама  у Републици Српској, обавља и друге послове надзора у области просторног уређења када је то одређено посебним законом.

Урбанистичко-грађевински инспектор: Сњежан Лукић
Тел: 055/773-741

Комунална полиција

Пријаве за неправилности, а у вези са:

– заузећем јавне површине без одобрења,
– отвори на јавним површинама (недостатак поколопаца),
– депоније на јавним површинама,
– раскопавање јавне површине без одобрења;
– сакупљање и одвоз смећа приватних и правних лица,
– чишћење и одржавање септичких јама,
– кишна канализација,
– услови за држање домаћих животиња и депоновање стајњака:

Коминална полиција:
Ружица Ивановић
Слађана Стојић
тел: 055/773-753 

ВОДИЧ ДО КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗЛАЗАК НА ЛИЦЕ МЈЕСТА