Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
понедељак, 26 септембра, 2022

Инспекције

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА

Врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на:
– oбављање предузетништва, заштиту потрошача, цијене роба и услуга, употребу исправних и верификованих мјерних јединица и мјерила
(исправност жигова и исправа које прате мјерила), интелектуалну својину, декларисање, означавање, обиљежавање и паковање производа (квалитет производа).

Општински тржишни инспектор:
Цвијета Јовић
Контакт телефон: 055/773-740

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ
– Водич до инспекције
– Захтјев за излазак на лице мјеста

 

ИНСПЕКЦИЈА РАДА

Врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на:
– заснивање радног односа, закључивање и примјену уговора о раду, плате и накнаде, радно вријеме, одморе и одсуство,
посебну заштиту радника, престанак радног односа, запошљавање инвалида, заштиту на раду и у вези са радом, организацију заштите на раду.

Општински инспектор рада:
Душко Вићић
Контакт телефон: 055/773-740

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ
 Водич до инспекције
– Захтјев за излазак на лице мјеста

 

ИНСПЕКТОР ЗА ХРАНУ И ЗДРАВСТВЕНО САНИТАРНУ ЗАШТИТУ

Инспекција за храну
Врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на:
– контролу хигијенско-санитарних услова објеката, просторија, уређаја и опреме за производњу и промет хране, контролу услова и начин складиштења хране,
контролу квалитета и здравствене исправности сировина и готових производа,  надзор над запосленим лицима у погледу обављања санитарних прегледа,
ношења радне одјеће и обуће и хигијенске манипулације са храном

Општински инспектор за храну:
Петра Гајић
Контакт телефон: 055/773-741

Здравствена инспекција
Врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа у областима:
– здравствене заштите људи, противепидемијске заштите, промета лијекова и медицинских средстава на мало, производње и промета намирница и предмета опште употребе, снабдијевања водом за пиће, производње и промета отрова, социјалне, породичне и дјечије заштите.

Општински здарвствени инспектор:
Петра Гајић
Контакт телефон: 055/773-741

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ
 Водич до инспекције
– Захтјев за излазак на лице мјеста

 

УРБАНИСТИЧКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР

Врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на: планирање и уређење простора, грађење и грађевинарство, грађевинске материјале и друге области одређене прописима

Одговорно лице: Лукић Сњежан
Телефон: , 055/773-741

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗЛАЗАК НА ЛИЦЕ МЈЕСТА

 

ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА

Врши спољнотрговински и унутрашњи инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на: фитосанитарну област (заштита здравља биља, средства за заштиту биља, сјеме, и садни материјал, ђубрива, и оплемењивачи земљишта), примарну биљну производњу, заштиту пољопривредног земљишта, подстицаје у пољопривреди и руралном развоју и друге области одређене прописима,

Одговорно лице: Тупковић Елифраим
Телефон: 055/773-741

 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Пријаве за неправилности, а у вези са:
– заузећем јавне површине без одобрења,
– отвори на јавним површинама (недостатак   поклопаца),
– депоније на јавним површинама,
– раскопавање јавне површине без одобрења,
– сакупљање и одвоз смећа приватних и правних   лица,
– чишћење и одржавање септичких јама,
– кишна канализација,
– услови за држање домаћих животиња и   депоновање стајњака,

Комунална полиција:

Тешић Стојан,тел. 055/773-740
Ивановић Ружица тел.  055/773-753
Михајловић Раденко тел. 055/773-765

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ
– Водич до комуналне полиције
– Захтјев за излазак на лице мјеста

Обавјештење: Због пребацивања веб сајта на нову платформу одређени веб сервиси нису доступни.