Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, 3 јуна, 2023

Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор

Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор

Адреса:
Трг Драже Михајловића  1
76330 Угљевик
Телефон:  +387 (0)55 773 772
Факс: +387 (0)55 772 336
Адреса електронске поште: javnenabavke2012@hotmail.com

 

ШЕФ ОДСИЈЕКА
Мирослав Мирковић,
дипл. инж.


У Одсијеку за јавне набавке, инвестиције и надзор обављају се послови :

провођења комплетне процедуре јавних набавки роба, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама БиХ од процјене инвестиције, припреме тендерске документације, расписивања јавне набавке, пријема тендерске документације, избора најповољнијег понуђача од стране комисије за јавну набавку, припреме приједлога уговора, праћења пројектовања и изградње објеката високоградње реализације уговора и вршења инвестиционог и контролног надзора над реализацијом тих инвестиција, као и други послови који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.

ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЈЕСТО ТЕЛЕФОН
РУЖИЦА НАЋИЋ ССС за административне   и опште послове 773-771
ВАСО ТРИФКОВИЋ ВШС за инвестиције 773-771
ГОРДАНА ВУЈЕВИЋ ССС за праћење и реализацију уговора 773-770