Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, мај 18, 2024

Територијална ватрогасно -спасилачка јединица

Територијална ватрогасна јединица

Адреса:
76330 Угљевик
Телефон:  +387 (0)55 773-850  или   123
Факс: +387 (0)55 772–336
Адреса електронске поште: opstinaugljevik@gmail.com

СТАРЈЕШИНА ЈЕДИНИЦЕ
Милан Бабић
,инжењер заштите од пожара

Дјелокруг рада и унутрашња организација
Територијална ватрогасна јединица учествује у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције, обавља гашење пожара и  спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама, спроводи мјера заштите одпожара утврђене Планом заштите од пожара Општине Угљевик, пружа техничку помоћ у незгодама и опасним
ситуацијама, остварује задатке јединица цивилне заштите у складу са Законом о заштити и спасавању уванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/19), обавља и друге послове уеколошким и другим несрећама.

ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЈЕСТО
Замјеник старјешине
ДАНИЦА БАБИЋ Руководилац техничке службе
ВЛАДАНА РИСТИЋ Коордитор за опште послове
БРАНИСЛАВ ТОДОРОВИЋ Командир смјене
МИЛАН ЛАЗИЋ Командир смјене
СЛОБОДАН ГАЈИЋ Командир смјене
ЖЕЉКО ПАЈИЋ Командир смјене
ВОЈИН ПОПОВИЋ Командир смјене
МИЛАДИН КОЈИЋ Ватрогасац – спасилац
РАДОМИР РАДИЋ Ватрогасац – спасилац
РАДИВОЈЕ ВЛАДИЋ Ватрогасац – спасилац
НЕНАД ЂУКИЋ Ватрогасац – спасилац
КРСТА РАДОВАНОВИЋ Ватрогасац – спасилац
ЉУБИША СТЕВАНОВИЋ Ватрогасац – спасилац
ЈАНКО ЈОВИЋ Ватрогасац – спасилац
МИЛЕНКО ШАКОТИЋ Ватрогасац – спасилац
МИРОСЛАВ НИКОЛИЋ Ватрогасац – спасилац
ДРАГАН ЈЕШИЋ Ватрогасац – спасилац
ЈОВИЦА СТЈЕПАНОВИЋ Ватрогасац – спасилац
ЖЕЉКО ГАЈИЋ Ватрогасац – спасилац
МИЛАН МИКОСАВЉЕВИЋ Ватрогасац – спасилац
ЗДРАВКО СЕКУЛИЋ Ватрогасац -спасилац  возач
СИНИША САМАРЏИЈА Ватрогасац-спасилац  возач
РАДЕ НЕШКОВИЋ Ватрогасац -спасилац  возач
ЈОВАН МАНОЈЛОВИЋ Ватрогасац -спасилац  возач
ЈОЦО СТЕВАНОВИЋ Ватрогасац -спасилац  возач
МИЛЕНКО ПЕТРОВИЋ Ватрогасац -спасилац  возач
 ВУКАШИН ВУКОВИЋ Ватрогасац -спасилац  возач
РАДЕНКО ЗЕКИЋ Ватрогасац -спасилац  возач
МИРОСЛАВ РИКИЋ Ватрогасац -спасилац  возач
ЛАЗАР ТЕШИЋ Ватрогасац -спасилац  возач
Руководилац ватрогасне службе на Црвеном Брду