Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, 9 децембра, 2023

Територијална ватрогасна јединица

Територијална ватрогасна јединица

Адреса:
76330 Угљевик
Телефон:  +387 (0)55 773-850  или   123
Факс: +387 (0)55 772–336
Адреса електронске поште: opstinaugljevik@gmail.com

СТАРЈЕШИНА ЈЕДИНИЦЕ
Милан Бабић,инжењер заштите од пожара

Дјелокруг рада и унутрашња организација
Територијална ватрогасна јединица учествује у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције, обавља гашење пожара и  спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама, спроводи мјера заштите одпожара утврђене Планом заштите од пожара Општине Угљевик, пружа техничку помоћ у незгодама и опасним
ситуацијама, остварује задатке јединица цивилне заштите у складу са Законом о заштити и спасавању уванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/19), обавља и друге послове уеколошким и другим несрећама.

ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЈЕСТО
ДАНИЦА БАБИЋ Замјеник старјешине
БРАНИСЛАВ ТОДОРОВИЋ Командир смјене
МИЛАН ЛАЗИЋ Командир смјене
СЛОБОДАН ГАЈИЋ Командир смјене
ЖЕЉКО ПАЈИЋ Командир смјене
ВОЈИН ПОПОВИЋ Командир смјене
МИЛАДИН КОЈИЋ Ватрогасац
РАДОМИР РАДИЋ Ватрогасац
РАДИВОЈЕ ВЛАДИЋ Ватрогасац
НЕНАД ЂУКИЋ Ватрогасац
КРСТА РАДОВАНОВИЋ Ватрогасац
ЉУБИША СТЕВАНОВИЋ Ватрогасац
ЈАНКО ЈОВИЋ Ватрогасац
ШАКОТИЋ МИЛЕНКО Ватрогасац
МИРОСЛАВ НИКОЛИЋ Ватрогасац
ДРАГАН ЈЕШИЋ Ватрогасац
ЈОВИЦА СТЈЕПАНОВИЋ Ватрогасац
ЗДРАВКО СЕКУЛИЋ Ватрогасац
СИНИША САМАРЏИЈА Ватрогасац возач
РАДЕ НЕШКОВИЋ Ватрогасац возач
ЈОВАН МАНОЈЛОВИЋ Ватрогасац возач
ЈОЦО СТЕВАНОВИЋ Ватрогасац возач
МИЛЕНКО ПЕТРОВИЋ Ватрогасац возач
ВУКОВИЋ ВУКАШИН Ватрогасац возач
РАДЕНКО ЗЕКИЋ Ватрогасац возач
МИРОСЛАВ РИКИЋ Ватрогасац возач
ЛАЗАР ТЕШИЋ Ватрогасац возач