Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
недеља, април 21, 2024

Одсијек за инспекцијске послове

Одсијек за инспекцијске послове

Адреса:
Трг Драже Михаиловића  1
76330 Угљевик
Телефон:  +387 (0)55 773 740
Факс: +387 (0)55 772 336
Адреса електронске поште:opstinugljevik@gmail.com

 

 

ШЕФ ОДСИЈЕКА
Стојан Тешић,магистар техничких наука

Рођен 23. 05. 1963. године у Коренити, општина Угљевик. Дипломирао на технолошком факултету у Тузли, 1988 године, а магострирао на Машинском факултету у Зеници 2014. године.
Од 1988 године запослен у општинској управи Општине Угљевик на различитим позицијама инспекцијског надзора и комуналне полиције.

Одсијек за инспекцијске послове врши управне и стручне послове из надлежности општине
који се односе на
:

– инспекцијске послове из области: промета роба и услуга, здравствене заштите животиња, рада, друмског саобраћаја, заштите хране, здравствено-санитарне заштите и друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА врши инспекцијски надзор у области трговине, производње, угоститељства, туризма и услуга. Контролише примјену прописа који се односе на: oбављање предузетништва, заштиту потрошача, цијене роба и услуга, употребу исправних и верификованих мјерних јединица и мјерила (исправност жигова и исправа које прате мјерила), интелектуалну својину, декларисање, означавање, обиљежавање и паковање производа (квалитет производа).
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ХРАНУ И ЗДРАВСТВЕНИ ИНСПЕКТОР врши: контролу хигијенско-санитарних услова објеката, просторија, уређаја и опреме за производњу и промет хране, контролу услова и начин складиштења хране, контролу квалитета и здравствене исправности сировина и готових производа,  надзор над запосленим лицима у погледу обављања санитарних прегледа, ношења радне одјеће и обуће и хигијенске манипулације са храном, врши контролу провођења прописа у областима: здравствене заштите људи, противепидемијске заштите, промета лијекова и медицинских средстава на мало, производње и промета намирница и предмета опште употребе, снабдијевања водом за пиће, производње и промета отрова, социјалне, породичне и дјечије заштите.

   ВОДИЧ ДО ИНСПЕКЦИЈА 
   ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ

ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЈЕСТО ТЕЛЕФОН
ЦВИЈЕТА ЈОВИЋ Тржишни инспектор 773-740
ПЕТРА ГАЈИЋ Инспектор за храну и здравствени инспектор 773-741
Општински ветеринарски инспектор
Општински саобраћајни инспектор