Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
понедељак, април 15, 2024

Јединица за интерну ревизију

Јединица за интерну ревизију

Адреса:
Трг Драже Михаиловића  1
76330 Угљевик
Телефон:
Факс:
Адреса електронске поште: opstinaugljevik@gmail.com

Јединица за интерну ревизију обавља стручне послове из области интерне ревизије у Општинској управи у складу са:

законом, прихваћеним стандардима и смјерницама Централне јединице за хармонизацију
финансијског управљања, интерне контроле и интерне ревизије и иста је задужена за интерну ревизију свих организационих јединица Општинске управе, као и других директних и индиректних потрошачких јединица локалног трезора односно ревизију програма, активности и процеса по појединим функционалним подручјима, којима се доприноси остваривању циљева локалне заједнице, уз ефикаснију употребу и очување интегритета
ресурса Општине, поштовању важећег регулаторног оквира и смањењу губитака као резултата свих видова неправилности.