Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
понедељак, јул 22, 2024

Одјељење за пољопривреду

Одјељење за пољопривреду

Адреса:
Трг Драже Михаиловића  1
76330 Угљевик
Телефон:  +387 (0)55 773 775
Факс: +387 (0)55 772 336
Адреса електронске поште: opstinaugljevik@gmail.com

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Данко Мијатовић
, дипломирани економиста

 

Одјељење за пољопривреду врши стручне и управне послове из надлежности општине који се односе:
– координација рада са другим одсијецима и одјељењима Општинске управе  и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлаштења,
– студијски и аналитички послови из области пољопривреде, шумарства и водопривреде,
– послови везани за развој пољопривредне производње,  и заштите пољопривредног земљишта, сточарства, воћарства, развоја мини фарми, лова и риболова,
– обрада статистичких и других података,
– израда анализа, информација и извјештаја из области пољопривреде, водопривреде и  шумарства,
– праћење реализације планова и програма из области пољопривреде, водопривреде и  шумарства,
– израда планова и програма везаних за подстицајна средства за развој и унапређење села, праћење њихове реализације и израда анализа и информација,
– праћење програма противградне заштите и учешће у изради извјештаја везаних за процјену штета од елементарних непогода,
– вођење управног поступка, израда рјешења из области пољопривреде,
– послови за локални економски развој,
– обављају се и други послови по налогу Начелника општине и начелника Одјељења, као и други послови који му се посебним актима ставе у дјелокруг.

ДОКУМЕНТИ ОДЈЕЉЕЊА
Одлука о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње на територији општине Угљевик
Kоначна листа изабраних апликаната у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“
Правилник о додјели подстицаја у циљу побољшања квалитета пољопривредног земљишта
Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села
Водич до пољопривредне сагласности
Захтјев за издавање пољопривредне сагласности – ОБРАЗАЦ 1
Захтјев за издавање пољопривредне сагласности – ОБРАЗАЦ 2
Захтјев за издавање пољопривредне сагласности – ОБРАЗАЦ 3
Водич до Рјешења о одобрењу за смејштај покретног пчелињака
Захтјев за одобрење за смјештај покретног пчелињака
ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЈЕСТО ТЕЛЕФОН
Општински пољопривредни инспектор
ПЕРО ДАМЈАНОВИЋ Самостални стручни сарадник за послове из области
пољопривреде и шумарства
773-758
АНКИЦА ТЕШИЋ Стручни сарадник за послове из области пољопривреде 773-758
ЦВИЈЕТА САВИЋ Самостални стручни сарадник из области водопривреде,лова и риболова 773-758
Самостални стручни сарадник из области пољопривреде и руралног развоја
Стручни сарадник за правна питања и локални економски развој