Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
уторак, 31 јануара, 2023

Одјељење за пољопривреду

Одјељење за пољопривреду

Адреса:
Трг Драже Михаловића  1
76330 Угљевик
Телефон:  +387 (0)55 773 775
Факс: +387 (0)55 772 336
Адреса електронске поште: opstinaugljevik@gmail.com

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Данко Мијатовић
, дипломирани економиста

 

Одјељење за пољопривреду врши стручне и управне послове из надлежности општине који са односе:
– координација рада са другим одсијецима и одјељењима Општинске управе и надлежним државним органима,организацијама и институцијама у оквиру овлаштења,
– студијски и аналитички послови из области пољопривреде, шумарства и водопривреде,- послови везани за развој пољопривредне производње, и заштите пољопривредног земљишта, сточарства, воћарства, развоја мини фарми, лова и риболова,
– обрада статистичких и других података,
– израда анализа, информација и извјештаја из области пољопривреде, водопривреде и шумарства,
– праћење реализације планова и програма из области пољопривреде, водопривреде и шумарства,
– израда планова и програма везаних за подстицајна средства за развој и унапређење села, праћење њихове реализације и израда анализа и информација,
– праћење програма противградне заштите и учешће у изради извјештаја везаних за процјену штета од
елементарних непогода,
– вођење управног поступка, израда рјешења из области пољопривреде,
– административни послови за повратнике,
– послови стручног савјетника за локални економски развој

 

ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЈЕСТО ТЕЛЕФОН
ПЕРО ДАМЈАНОВИЋ ССС за послове из области
пољопривреде и шумарства
758
АНКИЦА ТЕШИЋ СС за послов из области пољопривреде 755