Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, јун 22, 2024

Правна помоћ

Пружањем правне помоћи доприноси се јачању уставности и законитости, те економичнијем и лакшем остваривању права и интереса грађана, првенствено из дјелокруга Општинске управе.

Правна помоћ се пружа писмено и усмено.

Писмена правна помоћ обухвата:
– давање правних савета грађанима,
– састављање уговора, тестамената, жалби , приговора, тужби, захтјева, представки, молби,
пуномоћи, изјава и друго.

Усмена правна помоћ обухвата давање правних савјета који су бесплатни.

Правна помоћ пружа се на усмени захтјев странке одмах, а уколико се ради о сложенијим предметима,
по договору са странком.

Услуге пружања правне помоћи плаћају се на жиро рачун Општине.

Бесплатна правна помоћ даје се породицама погинулих бораца, ратним војним инвалидима и социјално угроженом становништву.

Контакт:     Александар Крстић, 055/773-744

 

ДОКУМЕНТИ 
Водич до овјере потписа, преписа и рукописа
Водич до стицања и отпуста из држављанства РС-БиХ
Водич до исправке грешке у матичним књигама
Водич до промјене личног имена
Водич до потврде о издржавању
Водич за накнадни упис у матичну књигу
Захтјев за доношење рјешења о исправци грешке у матичним књигама
Захтјев за накнадним уписом у матичну књигу рођених
Захтјев за промјeну личног имена
Захтјев за издавање потврде о издржавању члана породивце