Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, мај 18, 2024

Одсијек за повратнике

Одсијек за повратнике

Адреса:
Трг Драже Михајловића  1
76330 Угљевик

Телефон:  +387 (0)55 773
Факс: +387 (0)55 772 336

Адреса електронске поште:
opstinaugljevik@gmail.com
ШЕФ ОДСИЈЕКА
Хајрија Бубић
, професор биологије

Одсијек за повратнике врши управне и стручне послове из надлежности општине који се односе на:

  • координацију рада са другим одјељењима и одсијецима општинске управе, надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру законских овлашћења,
  • израду анализа, информација и извјештаја из области за који је надлежан,
  • остваривање права и обавеза повратника,
  • израду одређене евиденције и базе података о стању враћене имовине и њеној обнови,
  • израду увјерења о чињеницима о којима се води службена евиденција,
  • учешће у изради нацрта општих и других аката које доноси Скупштина општине и начелника из области за које је надлежан,
  • праћење имплементације пројеката те израда информација и извјештаја о напретку имплементације пројеката из дјелокруга рада,
  • као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.

 

ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЈЕСТО ТЕЛЕФОН
Самостални стручни сарадник за повратак и
координацију пројеката
Оператер