Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
уторак, јул 23, 2024

Комисије

За вршење одређених послова, припремање приједлога одлука и других општих аката и разматрања, проучавања и претресања других
питања из надлежности Скупштине општине, Скупштина општине може образовати савјете и комисије као стална и повремена тијела.

Сталне комисије, одборе и савјете Скупштина бира из реда одборника, као и
научних и стручних радника.

Комисије Скупштине општине су:

• за избор и именовања,
• за прописе,
• за борачко – инвалидска питања,
• представке, притужбе и друштвени надзор,
• за одликовања,
• за друштвене дјелатности и односе са вјерским заједницама,
• за статутарна питања,
• за буџет и финансије,
• за спорт ,
• за омладину,
• за привредни развој Општине,
• за праћење примјене Кодекса понашања одборника у Скупштини општине Угљевик
• за избор и именовања управних  одбора јавних установа чији је оснивач општина Угљевик

 

Комисија за избор и именовања:

1.Цвјетана Драгоњић, предсједник
2.Гавро Милошевић, члан
3.Чедомир Лујановић, члан
4.Драгомир Секулић,члан
5.Недељко Марковић, члан

Комисија за прописе:

1.Цвјетана Драгоњић, предсједник
2.Гордана Текић, члан
3.Душко Вићић , члан
4.Драган Ђокић , члан
5.Бојан Бојић, члан

Комисија за борачко инвалидска питања:

1.Драгиша Видаковић, предсједник
2.Гавро Милошевић, члан
3.Драган Јовић , члан
4.Ратко Ђурковић, члан
5.Слободан Софић, члан

Комисија за друштвене дјелатности и односе са вјерским заједницама:

1.Недељко Марковић, предсједник
2.Предраг Вујевић, члан
3.Милан Вићић, члан
4.Драган Јовић, члан
5.Вујо Марковић, члан

Комисија за статутарна питања:

1.Цвјетана Драгоњић, предсједник
2.Горан Лазић, члан
3.Милијана Чутурић, члан
4.Ивана Лукић, члан
5.Драган Гајић,члан

Комисија за омладину:

1.Радивоје Спасојевић, предсједник
2.Саво Поповић , члан
3.Милан Вићић, члан
4.Jелка Лукић, члан
5.Дражен Југовић, члан
6.Бојан Бојић, члан
7.Љубиша Ђурђевић, члан

Комисија за спорт:

1.Ђоко Симић, предсједник
2.Петар Радовановић , члан
3.Станко Владић, члан
4.Жарко Новаковић, члан
5.Младен Стевановић, члан

Комисија за буџет и финансије:

1.Јово Филиповић, предсједник
2.Радивоје Спасојевић, члан
3.Душица Стевановић , члан
4.Драго Јовичић, члан
5.Зоран Лазић

Комисија за равноправност полова:

1.Саво Поповић , предсједник
2.Милорад Симић , члан
3.Невена Митровић, члан
4.Јелица Симикић, члан
5.Маријана Јовичић, члан

Комисија за привредни развој општине:

1.Драган Ђокић, предсједник
2.Јово Филиповић, члан
3.Горан Јовановић, члан
4.Жарко Новаковић, члан
5.Станко Томић, члан

Комисија за одликовања:

Петар Радовановић, предсједник
1.Гавро Милошевић, члан
2.Чедомир Лујановић, члан
3.Драган Ђокић, члан
4.Саво Поповић,члан

Комисија  за представке, притужбе и друштвени надзор:

1.Нихад Реџић,  предсједник
2.Мaријана Сапардић,  члан
3.Цвјетана Драгоњић, члан
4.Драган Јовић,  члан
5.Горан Лазић, члан

Одбор за праћење примјене Кодекса понашања одборника у Скупштини општине Угљевик:

1.Предраг Вујевић,  предсједник
2.Гавро Милошевић,  члан
3.Милан Вићић,  члан
4.Милорад Симић,  члан
5.Нихад Реџић ,   члан
6.Биљана Зеленовић , члан
7.Зоран Лазић, члан

Одбор за здравље:

1,Милорад Симић,   предсједник
2.Урош Јовичић,  члан
3.Душан Илић,  члан
4.Ружица Вићић, члан
5.Милена Тошић,  члан

Oдборници Скупштине општине Угљевик који ће присуствовати закључењу брака на подручју Општине Угљевик:

За матично подручје Угљевик:

1.Петар Радовановић
2.Радивоје Спасојевић

За матично подручје Трнова:

1.Чедомир Лујановић
2.Зоран Лазић

За матично подручје Забрђе:

1.Гавро Милошевић
2.Бојан Бојић

За матично подручје Јањари:

1.Нихад Реџић
2.Саво Поповић

 

Листа стручњака са које се именују чланови чланови посебних и непристрасних комисија за спровођење поступка за пријем службеника:

1.Предраг Новаковић, др ветеринарске медицине
2.Далибор Зарић, дипл правник
3.Дарко Милановић,проф.разредне наставе
4.Недељко Зарић,грађ.инг.
5.Радан Нешковић,дипл. инг.рачунарства и инф.
6.Борислав Радовановић, дипл менаџер
7.Синиша Јешић, дипл.инг.маш.
8.Мићо Матић, дипл. инг.инф.
9.Перо Јовић, дипл.инг.маш.
10.Горица Секулић, мастер економије
11.Владислав Симеуновић, дипл. економиста
12.Горан Мићић, дипл правник
13.Срђан Ристић, др стоматологије
14.Славица Симанић, дипл економиста
15.Младен Стевановић, проф. физичког васп.и спорта
16.Душан Остојић, дипл. економиста
17.Миле Мартић, др ветеринарске медицине
18.Гордана Рикић,дипл.правник

 

Јавност рада Скупштине и радних тијела
Сједнице Скупштине општине, одбора, савјета и комисија су јавне.
Јавност рада обезбјеђује се на начин прописан законом, Статутом и Пословником о раду Скупштине општине.
Сједници могу присуствовати само писмено позвана лица, а друга лица у складу са Пословником о раду Скупштине општине.