Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, јун 22, 2024

Одјељење за финансије

Одјељење за финансије
Адреса:
Трг Драже Михаиловића 1
76330 Угљевик
Телефон: +387 (0)55 773 781
Факс: +387 (0)55 772 336
Адреса електронске поште: opstinaugljevik@gmail.com

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ружа Јовић, дипломирани економиста

Одјељење за финансије врши стручне и друге послове из надлежности Општине који се односе на:
-Праћење остваривања политике финансирања у Општини,
-припремање нацрта/приједлога буџета Општине,
-праћење и рачуноводствено евидентирање буџетских прихода и извршених расхода,
-припрему и израду финансијскихизвјештаја,
-контролу правилности и законитости коришћења буџетских средстава од стране буџетских корисника,
-праћење кредитне способности и задужености општине, трезорско вођење финансијских трансакција за све буџетске ниже потрошачке јединице,
-припремање и предлагање измјена буџета и реалокација у складу са потребама,
-као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.

У Одјељењу финансије су организовани сљедећи Одсјеци:

– Одсјек за рачуноводство и трезор

– Одсјек за буџет и финансије