Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
уторак, 26 септембра, 2023

Одсијек за послове цивилне заштите

Одсијек за послове цивилне заштите

Адреса:
Трг Драже Михаиловића  1
76330 Угљевик
Телефон:  +387 (0)55 773-770
Факс: +387 (0)55 772 336
Адреса електронске поште: opstinaugljevik@gmail.com

ШЕФ ОДСИЈЕКА
Александар Крстић, дипломирани правник

Одсијек за послове цивилне заштите обавља стручне, управне и друге послове из надлежности Општине:
– из области заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних и других несрећа, цивилне заштите у општини, као и други послови који му се посебним актом
ставе у дјелокруг рада.

ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЈЕСТО ТЕЛЕФОН
ДРАГАН ЈЕВТИЋ ВШС за попуну и мобилизацију снага
заштите и спасавања
773-753
ВЕЛИМИР ЈОВАНОВИЋ ВШС за административно-техничке  послове 773-766