Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
понедељак, април 15, 2024

Одсијек за послове цивилне заштите

Одсијек за послове цивилне заштите

Адреса:
Трг Драже Михаиловића  1
76330 Угљевик
Телефон:  +387 (0)55 773-770
Факс: +387 (0)55 772 336
Адреса електронске поште: opstinaugljevik@gmail.com

ШЕФ ОДСИЈЕКА
Александар Крстић, дипломирани правник

Одсијек за послове цивилне заштите обавља стручне, управне и друге послове из надлежности Општине:
– из области заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних и других несрећа, цивилне заштите у општини, као и други послови који му се посебним актом
ставе у дјелокруг рада.

ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЈЕСТО ТЕЛЕФОН
ВЕЛИМИР ЈОВАНОВИЋ Виши стручни сарадник за административно-техничке  послове 773-766
Виши стручни сарадник за планирање и евиденцију МТС
Виши стручни сарадник за попуну и мобилизацију снага заштите и спасавања