Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, јун 15, 2024

Јавна предузећа и установе

ДОМ ЗДРАВЉА УГЉЕВИК
Ул. Карађорђева бр.10
Тел: 055/416-016
e-mail: dzugljevik@gmail.com
www.dzugljevik.net

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА
Тел: 055/773-850

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Тел: 055/773-756

КОМПРЕД А.Д.
Ул. Војводе Керовића Бр.45
тел: 055/771-732
e-mail: kompredugljevik@telrad.net

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УГЉЕВИК
Ул. Светог Саве бр.42
Тел.: 055/773-356

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА УГЉЕВИК
Ул. Карађорђева бр.3
Тел: 055/773-410

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ФИЛИП ВИШЊИЋ
Ул. Карађорђева бр.3
Тел: 055/772-640
e-mail: info@kulturaugljevik.com
e-mail: fvisnicczk@gmail.com

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ДУШКО РАДОВИЋ
Ул. Јована Дучића Бр.3
Тел: 055/773-410

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР РУДАР- БАЗЕНИ УГЉЕВИК
Ул. Михаила Пупина Бр.1
Тел: 055/777-777

УГРА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
Трг Драже Михаиловића Бр.4
Тел: 055/772-237
e-mail: ugramsp@gmail.com

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
Трг Драже Михаиловића Бр.4
Тел:243-550
e-mail: turst.org.ou@hotmail.com

З.П. „Рудник и Термоелектрана Угљевик“
76330 Угљевик РС, БИХ
Телефон: +387 55 774 600
Fax: +387 55 771 451
Email: info@riteugljevik.com

ЗЕДП ЕЛЕКТРОБИЈЕЉИНА „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА УГЉЕВИК“
Трг Драже Михаиловића Бр.4
Тел.  055/733-540

ТЕРМО НОВА   Д.О.О.  УГЉЕВИК
Ул. Карађорђева Бр.2
Тел: 055/771-041

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА УГЉЕВИК
Трг Драже Михаиловића Бр.7
Тел: 055/773-840

ПТТ УГЉЕВИК
Трг Драже Михаиловића Бр. 9
Тел: 055/773-910

М:Тел
Трг Драже Михаиловића Бр.8
Тел: 055/773-000

АПИФ Угљевик
Трг Драже Михаиловића  бр.9
Тел: 055/772-050

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – БИРО УГЉЕВИК
Трг Драже Михаиловића Бр.4
Tel: 055/772-246
e-mail: biro.ugljevik@fbn.zzzrs.net

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Трг Драже Михаиловића Бр.4
Тел: 055/772-217
055/773-341
055/773-340

ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПОСЛОВНИЦА УГЉЕВИК
Трг драже Михаиловића Бр.4
Тел: 055/773-420

ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ- ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА УГЉЕВИК
Трг Драже Михаиловића Бр.1
Тел: 055/771-834
055/490-915
Fax: 055/771-834

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ПЈ Угљевик
Трг Драже Михајловића
Тел: 772-579
e-mail:katugljevik@rgurs.org

СКАЛА РАДИО УГЉЕВИК
Трг Драже Михаиловића бр.4
Тел. 055/771-556
055/773-360
e-mail: skalaradio@gmail.com

НОТАР  МИЛАДИН СТЈЕПАНОВИЋ
Ул. Прве Мајевичке Бригаде Бр.2/13
Тел. 055/243-903
e-mail: notarstjepanovic@gmail.com

СШЦ УГЉЕВИК МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС
Ул. Карађорђева Бр.19
Тел: 055/772-250
e-mail:   ss60@skolers.org

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА  „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ УГЉЕВИК
Ул. Ћирила и Методија Бр.44
Тел: 055/771-252
e-mail:   os154@teol.net

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ ФИЛИП ВИШЊИЋ“ ДОЊА ТРНОВА
Ул. Доња Трнова –
Тел: 055/552-287
e-mail:   os155@skolers.org

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА“ ВУК КАРАЏИЋ“ ЗАБРЂЕ
Ул. Забрђе Бр.57
Тел: 055/772-068
055/772-461
e-mail: os156@skolers.org

ХОТЕЛ АТЛАС
Трг Драже Михаиловића 11
Тел: 055/771-011
e-mail: atlasugljevik@gmail.com
e-mail: recepcija@hotelatlas.ba

НЛБ БАНКА
Трг Драже Михаиловића Бр. 5
Тел: 055/771-205

НАША БАНКА
Трг Драже Михаиловића Бр.4
Тел: 055/232-300
e-mail: ekspozituraugljevik@nasa-banka.com

RAIFFAISEN BANKA
Ул. Ћирила и Методија Бр.13 а
тел: 055/771-262

НОВА БАНКА
Ул Карађорђева Бр.5
Тел: 055/777-367

УНИКРЕДИТ БАНКА
Ул. Ћирила и Методија бр.32
Тел: 055/771-302

АПОТЕКА ЕXПЕРА
Ул.Карађорђева
Тел: 055/771-011
e-mail: apoteka46@experapharmacy.com
www.experapharmacy.com

АПОТЕКА РОСИЋ
Ул. Карађорђева
Тел: 055/490-156

АПОТЕКА БПХАРМ
Ул. Карађорђева
Тел: 055/490-275
моб: 065/011-325
www.bpharm.rs

АПОТЕКА БЛАШКО
Трг Драже Михаиловића
Тел:055/771-366

АПОТЕКА ВИВАМЕДИК „МАЈЕВИЦА“
Ул. Карађорђева Бр.10
Тел: 055/772-354

ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА АГРО ЂУРИЋ
Ул. Прве мајевичке бригаде ( Г. Насеље ламела 1)
Тел: 055/771-542
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА    ЗЗ „УГЉЕВИК“
Ул Богутовачка Бр, 42
Тел: 055/772-215
БЕНЗИСКА ПУМПА „ ИНИПРОМ“ УГЉЕВИК
Ул. Његошева Бр. 38
Тел: 055/771-378
БЕНЗИСКА ПУМПА „САС“ УГЉЕВИК  И СОБЕ ЗА СПАВАЊЕ
Ул. Његошева Бр.28
Тел: 055/
БЕНЗИСКА ПУМПА „ИНТЕРГАЈ“ УГЉЕВИК
Угљевик-
Тел: 055/772-373

БЕНЗИСКА ПУПМА „НЕСТРО“ УГЉЕВИК
Угљевичка Обријеж
Тел:055/778-243