Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, мај 18, 2024

Радна књижица

ИЗДАВАЊЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ

– Радна књижица и захтјев (купује се у књижари)
– Овјерен препис или овјерену фотокопију личне карте
– Овјерен препис или овјерену фотокопију свједочанства односно дипломе о завршеној школи.

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА РАДНЕ КЊИЖИЦЕ

– Поред напријед наведених исправа потребан је и доказ о објављивању огласа у „Службеном гласнику Републике Српске“ о несталој радној књижици.

ИЗДАВАЊЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ СТРАНОМ ДРЖАВЉАНИНУ

– Радна књижица и захтјев (купује се у књижари).
– Овјерен препис или овјерену фотокопију свједочанства односно дипломе о завршеној школи нострификовано од стране Министарства просвјете Републике Српске.
– Овјерен препис или овјерену фотокопију путне исправе.
– Доказ о пријави боравка (добија се у центру јавне безбједности).

 

ИЗДАВАЊЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ ВРШИ СЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 21.

Одговорно лице:
Дијана Томић              055/773-771

e-mail: opstinaugljevik@gmail.com
www.opstinaugljevik.net