Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
понедељак, 26 септембра, 2022

Радна књижица

ИЗДАВАЊЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ

1. Радна књижица и захтјев (купује се у књижари).
2. Овјерен препис или овјерену фотокопију личне карте.
3. Овјерен препис или овјерену фотокопију свједочанства односно дипломе о завршеној школи.

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА РАДНЕ КЊИЖИЦЕ

– Поред напријед наведених исправа потребан је и доказ о објављивању огласа у „Службеном гласнику Републике Српске“ о несталој радној књижици.

ИЗДАВАЊЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ СТРАНОМ ДРЖАВЉАНИНУ1. Радна књижица и захтјев (купује се у књижари).
2. Овјерен препис или овјерену фотокопију свједочанства односно дипломе о завршеној школи нострификовано од стране Министарства просвјете Републике Српске.
3. Овјерен препис или овјерену фотокопију путне исправе.
4. Доказ о пријави боравка (добија се у центру јавне безбједности).

ИЗДАВАЊЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ ВРШИ СЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 21. ИЛИ У ШАЛТЕР САЛИ-ШАЛТЕР БР. 1

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
Ул.Трг Драже Михајловића бб

Контакт особа:
Бошко Лукић
055/773-764
e-mail: opstinau@teol.net
www.opstinaugljevik.net

Обавјештење: Због пребацивања веб сајта на нову платформу одређени веб сервиси нису доступни.