Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
уторак, јул 23, 2024

Кабинет начелника

Кабинет Начелника

Адреса:
Трг Драже Михаиловића  1
76330 Угљевик
Телефон:  +387 (0)55 773 787
Факс: +387 (0)55 772 336
Адреса електронске поште: opstinaugljevik@gmail.com

ШЕФ КАБИНЕТА
Милорад Јовичић, диполомирани економиста

У кабинету начелника општине обављају се следећи послови:

– послови координације рада и сарадње са надлежним органима,организацијама и институцијама уоквиру овлашћења, укључујући и међународну сарадњу у складу са инструкцијама начелника,
– координацију рада са другим организационим јединицама у Општинској управи,Скупштином општине и њеним радним тијелима,
– послове протокола, послови организовања презентације општине у земљи и иностранству,
– обезбијеђује документациону основу и чување информација и података о активностима органа општине,
– послове савјетника начелника,
– послове праћења реализације стратегије развоја општине и других стратешких планова и програм посебно у дијелу координацију активности прикупљања,праћења и анализе података по свим сегментима развоја живота и рада у општини,
– послове индентификације стручне разраде успостављања електронске базе података, обавјештавња грађана, удружења и привредних субјеката о реализацији стратешких циљева и пројеката,
– пружања стручне и техничке подршке, припреме кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни развој општине,
– обавља стручне и административне послове за потребе начелника, као и друге послове које му начаелник стави у дјелокруг рада.

ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЈЕСТО ТЕЛЕФОН
РУЖИЦА ПЕТРИЧЕВИЋ Савјетник начелника Општине 773-754
ЗАГОРКА НИКОЛИЋ Технички секретар 773-777
МИОДРАГ БОЈИЋ Возач