Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, мај 18, 2024

Одјељење за просторно уређењe, стамбено-комуналне послове и друштвене дјелатности

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и друштвене дјелатности

Адреса:
Трг Драже Михајловића  1
76330 Угљевик

Телефон:  +387 (0)55 773 778
Факс: +387 (0)55 772 336

Адреса електронске поште:
opstinaugljevik@gmail.com
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Верица Петровић
, дипломирани правник

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и друштвене дјелатности врши стручне и управне послове из надлежности општине који се односе на:

– припрему просторно-планске документације, развојне планове, издавање локацијских услова, одобрења за грађење, одобрења за употребу изграђених објеката, суштинску контролу техничке документације, заједничку комуналну потрошњу, грађевинско земљиште и кориштење градског грађевинског земљишта, заштиту животне средине, заузеће јавних површина, утврђивање комуналних накнада за кориштење комуналне инфраструктуре, регистрације заједница етажних власника, имовинско-правне послове из надлежности општине, електронска евиденција некретнина,  инспекцијски послови из области грађења,  борачко-инвалидску заштиту,  заштиту цивилних жртава рата, мјесне заједнице, науку, културу, предшколско и школско васпитање, образовање, спорт, физичку културу, послови са невладиним организацијама, вјерска питања и омладинско организовање, као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.

У Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове  и друштвене дјелатности организују се одсијеци и то:

ДОКУМЕНТИ
Водич за издавање грађевинске одлуке
Захтјев за издавање грађевинске дозволе
Водич за употребу објекта (употребна дозвола)
Захтјев за издавање употребне дозволе
Водич до локацијских услова
Захтјев за издавање локацијских услова