Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
понедељак, мај 20, 2024

Права студената

 

ЗА УВЈЕРЕЊА О ВИСИНИ ПРИХОДА ЗА СТУДЕНТЕ ЗА СМЈЕШТАЈ У
СТУДЕНТСКИ ДОМ И ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ПРАВА СТУДЕНАТА
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА

Захтјев се са прилозима предаје у шалтер сали од 7:00 до 15:00 часова у случају некомплетности захтјева службеник ће упозорити подносиоца да допуни захтјев у року од 8 календарских дана.
Од комплетирања захтјева почећ се рачунати законски рок за рјешавање захтјева.
Захтјев је ослобођен плаћања општинске административне таксе.

Уз захтјев је потребно приложити:
Увјерење о приходима за чланове домаћинстава и то:

– Увјерење о висини прихода за чланове домаћинства који се баве самосталним привређивањем (Увјерење се добија у фонду ПИО),

– Увјерење о висини плате за запослене чланове домаћинства (Увјерење се добија од послодавца код кога је члан домаћинства запослен),

– Увјерење о висини пензије за чланове домаћинства пензионере (Увјерење се добија у Фонду ПИО осигурања),

– За незапослене чланове домаћинства Увјерење да се налази на евиденцији незапослених лица (Увјерење се добија од Бироа за запошљавање),

– Увјерење о катастарском приходу (Увјерење се добија у катастру),

– Овјерену изјаву о заједничком домаинству.

ПОСТУПАК РЈЕШАВАЊА ЗАХТЈЕВА

Захтјев се прослеђује стручном сараднику за рјешавање, који након што утврди да је предмет потпун приступа рјешавању предмета, а затим доставља начелнику одјељења на потпис.
Након потписа Увјерење се доставља у шалтер салу, која ће исто доставити странки путем редовне поште.

Све информације о статусу предмета странка може добити позивом на број 055/773-765 или лично у шалтер сали.
Одговорно лице:
Спасенија Мирковић  055/773-765
e-mail: opstinaugljevik@gmail.com
ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА