Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, јун 22, 2024

Јавне набавке 2016

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПОЗИВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКЕ:

Одлука о избору, број: 02-404-158/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-204/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-232/16
Одлука о избору, број: 02-404-230/16
Одлука о избору, број: 02-404-204/16
Одлука о избору, број: 02-404-177/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-227/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-225/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-186/16
Одлука о избору, број: 02-404-207/16
Одлука о избору, број: 02-404-186/16
Одлука о избору, број: 02-404-186/16
Одлука о избору, број: 02-404-152/16
Одлука о избору, број: 02-404-94/16
Одлука о избору, број: 02-404-219/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-218/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-216/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-200/16
Одлука о избору, број: 02-404-212/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-214/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-213/16
Одлука о избору, број: 02-404-184/16
Одлука о избору, број: 02-404-95/16
Одлука о избору, број: 02-404-200/16
Одлука о избору, број: 02-404-196/16
Одлука о избору, број: 02-404-193/16
Одлука о избору, број: 02-404-176/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-203/16
Одлука о избору, број: 02-404-198/16
Одлука о избору, број: 02-404-191/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-199/16
Одлука о избору, број: 02-404-183/16
Одлука о избору, број: 02-404-194/16
Одлука о избору, број: 02-404-192/16
Одлука о избору, број: 02-404-195/16
Одлука о избору, број: 02-404-190/16
Одлука о избору, број: 02-404-189/16
Одлука о избору, број: 02-404-185/16
Одлука о избору, број: 02-404-181/16
Одлука о избору, број: 02-404-151/16
Одлука о избору, број: 02-404-182/16
Одлука о избору, број: 02-404-179/16
Одлука о избору, број: 02-404-69/16
Одлука о избору, број: 02-404-157/16
Одлука о поништењу, број: 02-404-94/16
Одлука о избору, број: 02-404-93/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-178/16
Одлука о избору, број: 02-404-150/16
Одлука о поништењу, број: 02-404-92/16
Одлука о избору, број: 02-404-125/16
Одлука о избору, број: 02-404-135/16
Одлука о избору, број: 02-404-146/16
Одлука о избору, број: 02-404-165/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-154/16
Одлука о избору, број: 02-404-134/16
Одлука о избору, број: 02-404-137/16
Одлука о избору, број: 02-404-145/16
Одлука о избору, број: 02-404-107/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-155/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-148/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-144/16
Одлука о избору, број: 02-404-97/16
Одлука о избору, број: 02-404-141/16
Одлука о избору, број: 02-404-139/16
Одлука о поништењу, број: 02-404-77/16
Одлука о избору, број: 02-404-107/16
Одлука о избору, број: 02-404-109/16
Одлука о избору, број: 02-404-133/16
Одлука о избору, број: 02-404-104/16
Одлука о избору, број: 02-404-108/16
Одлука о избору, број: 02-404-127/16
Одлука о избору, број: 02-404-126/16
Одлука о поништењу, број: 02-404-105/16
Закључак о исправци грешке у Одлуци  број: 02-404-92/16
Одлука о избору, број: 02-404-92/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-122/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-69/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-119/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-116/16
Одлука о поништењу, број: 02-404-78/16
Одлука о избору, број: 02-404-88/16
Одлука о неприхватању понуде, бр.: 02-404-99/16
Одлука о избору, број: 02-404-103/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-106/16
Одлука о избору, број: 02-404-87/16
Одлука о избору, број: 02-404-104-4/15
Одлука о избору, број: 02-404-96/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-100/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-98/16
Одлука о избору, број: 02-404-89/16
Одлука о прихватању понуде, бр.: 02-404-85/16
Одлука о поништењу, број: 02-404-58/16
Одлука о избору, број: 02-404-83/16
Одлука о поништењу, број: 02-404-82/16
Одлука о поништењу, број: 02-404-70/16
Одлука о поништењу, број: 02-404-45/16
Одлука о избору, број: 02-404-67/16
Одлука о поништењу, број: 02-404-60/16
Одлука о поништењу, број: 02-404-54/16
Одлука о поништењу, број: 02-404-8/16
Одлука о избору, број: 02-404-62/16
Одлука о избору, број: 02-404-59/16
Одлука о избору, број: 02-404-53/16
Одлука о избору, број: 02-404-55/16
Одлука о избору, број: 02-404-56/16
Одлука о избору, број: 02-404-51/16
Одлука о избору, број: 02-404-49/16
Одлука о избору, број: 02-404-39/16
Одлука о поништењу, број: 02-404-19/16
Одлука о поништењу, број: 02-404-26/15
Одлука о поништењу, број: 02-404-104-5/15
Одлука о избору, број: 02-404-36/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-19/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-13/16
Одлука о избору, број: 02-404-13/16
Одлука о обустављању, број: 02-404-8/16
Одлука о избору, број: 02-404-171/15
Одлука о обустављању, број: 02-404-90-1/15
Одлука о обустављању, број: 02-404-151/15
Одлука о избору, број: 02-404-151/15
Одлука о избору, број: 02-404-160/15
Одлука о избору, број: 02-404-90/15
Одлука о обустављању, број: 02-404-104-2/15
Одлука о поништењу, број: 02-404-170/15
Одлука о поништењу, број: 02-404-147/15
Одлука о избору, број: 02-404-104-4/15