Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
уторак, јул 23, 2024

Јавне набавке 2020

 

 

Одлуке

  • Одлуке о резултатима јавних набавки
Одлука о избору, број: 02-404-223-2/20
Одлука о избору, број: 02-404-222-2/20
Одлука о избору, број: 02-404-192-2/20
Одлука о избору, број: 02-404-211-2/20
Одлука о избору, број: 02-404-168-2/20
Одлука о избору, број: 02-404-187-2/20
Одлука о избору, број: 02-404-215-2/20
Одлука о избору, број: 02-404-217-2/20
Одлука о избору, број: 02-404-220-2/20
Одлука о поништењу, број: 02-404-216-2/20
Одлука о избору, број: 02-404-208/20
Одлука о избору, број: 02-404-196/20
Одлука о избору, број: 02-404-193/20
Одлука о избору, број: 02-404-218/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-156/20
Одлука о избору, број: 02-404-210/20
Одлука о избору, број: 02-404-213/20
Одлука о избору, број: 02-404-200/20
Одлука о избору, број: 02-404-183/20
Одлука о избору, број: 02-404-188/20
Одлука о избору, број: 02-404-176/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-209/20
Одлука о избору, број: 02-404-198/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-207/20
Одлука о избору, број: 02-404-199/20
Исправка одлуке, број: 02-404-109-2/20
Одлука о поништењу, број: 02-404-109-2/20
Одлука о избору, број: 02-404-197/20
Одлука о избору, број: 02-404-194/20
Одлука о избору, број: 02-404-104/20
Одлука о избору, број: 02-404-190/20
Одлука о избору, број: 02-404-184/20
Одлука о избору, број: 02-404-125/20
Одлука о избору, број: 02-404-157/20
Одлука о избору, број: 02-404-180/20
Одлука о избору, број: 02-404-171/20
Одлука о избору, број: 02-404-171/20
Одлука о избору, број: 02-404-171/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-189/20
Одлука о избору, број: 02-404-182/20
Одлука о избору, број: 02-404-164/20
Одлука о избору, број: 02-404-177/20
Одлука о избору, број: 02-404-130/20
Одлука о избору, број: 02-404-151/20
Одлука о избору, број: 02-404-133/20
Одлука о избору, број: 02-404-172/20
Одлука о избору, број: 02-404-147/20
Одлука о избору, број: 02-404-136/20
Одлука о избору, број: 02-404-106/20
Одлука о избору, број: 02-404-174/20
Одлука о избору, број: 02-404-122/20
Одлука о избору, број: 02-404-111/20
Одлука о избору, број: 02-404-148/20
Одлука о поништењу, број: 02-404-170/20
Одлука о избору, број: 02-404-167/20
Одлука о избору, број: 02-404-135/20
Одлука о избору, број: 02-404-124/20
Одлука о поништењу, број: 02-404-153/20
Одлука о избору, број: 02-404-134/20
Одлука о избору, број: 02-404-143/20
Одлука о избору, број: 02-404-163/20
Одлука о избору, број: 02-404-161/20
Одлука о избору, број: 02-404-160/20
Одлука о избору, број: 02-404-158/20
Одлука о избору, број: 02-404-149/20
Одлука о избору, број: 02-404-139/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-155/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-154/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-152/20
Исправка грешке у одлуци  о избору, број: 02-404-19/20
Одлука о избору, број: 02-404-115/20
Одлука о избору, број: 02-404-19/20
Одлука о избору, број: 02-404-142/20
Одлука о избору, број: 02-404-128/20
Одлука о избору, број: 02-404-137/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-145/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-144/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-141/20
Одлука о избору, број: 02-404-116-6/20
Одлука о избору, број: 02-404-116-5/20
Одлука о избору, број: 02-404-116-4/20
Одлука о избору, број: 02-404-116-3/20
Одлука о избору, број: 02-404-116-2/20
Одлука о избору, број: 02-404-116-1/20
Закључак о  исправци  грешке у Одлуци бр: 02-404-131/20
Одлука о избору, број: 02-404-109-1/20
Одлука о избору, број: 02-404-127/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-132/20
Одлука о поништењу, број: 02-404-109-2/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-131/20
Одлука о поништењу, број: 02-404-114/20
Одлука о избору, број: 02-404-108/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-129/20
Одлука о избору, број: 02-404-123/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-126/20
Одлука о избору, број: 02-404-97/20
Одлука о избору, број: 02-404-104/20
Одлука о поништењу, број: 02-404-113/20
Одлука о избору, број: 02-404-90/20
Одлука о избору, број: 02-404-119/20
Одлука о избору, број: 02-404-121/20
Одлука о избору, број: 02-404-94/20
Одлука о избору, број: 02-404-88/20
Одлука о избору, број: 02-404-96/20
Одлука о избору, број: 02-404-105/20
Одлука о избору, број: 02-404-73/20
Одлука о избору, број: 02-404-68/20
Одлука о поништењу, број: 02-404-84/20
Одлука о избору, број: 02-404-95/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-101/20
Одлука о избору, број: 02-404-64/20
Одлука о избору, број: 02-404-71/20
Одлука о избору, број: 02-404-48/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-100/20
Одлука о избору, број: 02-404-61/20
Одлука о избору, број: 02-404-67/20
Одлука о поништењу, број: 02-404-52/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-91/20
Одлука о избору, број: 02-404-56/20
Одлука о избору, број: 02-404-33/20
Одлука о избору, број: 02-404-83/20
Одлука о избору, број: 02-404-78/20
Одлука о избору, број: 02-404-76/20
Одлука о избору, број: 02-404-60/20
Одлука о избору, број: 02-404-72/20
Одлука о избору, број: 02-404-70/20
Одлука о избору, број: 02-404-75/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-80/20
Одлука о избору, број: 02-404-66/20
Одлука о избору, број: 02-404-55/20
Одлука о поништењу, број: 02-404-33/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-69/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-63/20
Одлука о исправци  грешке у Одлуци бр: 02-404-15/20
Одлука о избору, број: 02-404-41/20
Одлука о избору, број: 02-404-19/20
Одлука о избору, број: 02-404-53/20
Одлука о избору, број: 02-404-40/20
Одлука о избору, број: 02-404-33/20
Одлука о избору, број: 02-404-15/20
Одлука о избору, број: 02-404-26/20
Одлука о избору, број: 02-404-51/20
Одлука о избору, број: 02-404-49/20
Одлука о избору, број: 02-404-38/20
Одлука о поништењу, број: 02-404-34/20
Одлука о поништењу, број: 02-404-32/20
Одлука о избору, број: 02-404-25/20
Одлука о избору, број: 02-404-23/20
Одлука о избору, број: 02-404-27/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-143/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-36/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-35/20
Одлука о избору, број: 02-404-18/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-28/20
Одлука о избору, број: 02-404-135/20
Одлука о избору, број: 02-404-22/20
Одлука о избору, број: 02-404-16/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-24/20
Одлука о избору, број: 02-404-21/20
Одлука о избору, број: 02-404-199/19
Одлука о избору, број: 02-404-12/20
Одлука о избору, број: 02-404-10/20
Одлука о избору, број: 02-404-9/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-20/20
Одлука о поништењу, број: 02-404-8/20
Одлука о обустављању, број: 02-404-11/20
Закључак о исправци техничке грешке, број: 02-404-62-1/19
Одлука о обустављању, број: 02-404-6/20
Одлука о избору, број: 02-404-192/19
Одлука о избору, број: 02-404-181/19
Одлука о избору, број: 02-404-107/19
Одлука о oбустављању, број: 02-404-3/20
Одлука о избору, број: 02-404-62/19
Одлука о избору, број: 02-404-180/19
Одлука о oбустављању, број: 02-404-2/20
Одлука о избору, број: 02-404-197/19
Одлука о избору, број: 02-404-194/19
Одлука о отказивању, број: 02-404-69/19
  • Одлуке о покретању поступка јавних набавки
Измјена конкурса и конкурсне документације бр:02-404-223/20
Конкурс – новогодишњи рекламни материјал
Конкурсна документација бр: 02-404-223/20  
Одлука бр:02-404-223 од  10.12.2020.
Одлука бр:02-404-222 од  02.12.2020.
Одлука бр:02-404-220 од  26.11.2020.
Одлука бр:02-404-217 од  13.11.2020.
Одлука бр:02-404-218 од  17.11.2020.
Одлука бр:02-404-216 од  11.11.2020.
Одлука бр:02-404-215 од  11.11.2020.
Одлука бр:02-404-213 од  06.11.2020.
Одлука бр:02-404-211 од  04.11.2020.
Одлука бр:02-404-210 од  02.11.2020.
Одлука бр:02-404-208 од  28.10.2020.
Одлука бр:02-404-192 од  08.10.2020.
Одлука бр:02/8-404-188 од  02.10.2020.
Одлука бр:02/8-404-201 од  23.10.2020.
Одлука бр:02/8-404-198 од  14.10.2020.
Одлука бр:02/8-404-200 од  19.10.2020.
Одлука бр:02/8-404-199 од  19.10.2020.
Одлука бр:02/8-404-197 од  14.10.2020.
Одлука бр:02/8-404-196 од  14.10.2020.
Одлука бр:02/8-404-187 од  2.10.2020.
Одлука бр:02/8-404-194 од  12.10.2020.
Одлука бр:02/8-404-193 од  09.10.2020.
Одлука бр:02/8-404-190 од  07.10.2020.
Одлука бр:02/8-404-187 од  02.10.2020.
Одлука бр:02/8-404-159 од  03.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-184 од  28.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-183 од  28.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-182 од  28.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-180 од  25.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-179 од  25.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-176 од  21.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-177 од  22.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-171 од  15.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-174 од  17.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-172 од  16.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-170 од  15.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-168 од  11.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-167 од  09.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-165 од  09.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-164 од  08.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-147 од  19.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-163 од  08.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-161 од  04.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-160 од  03.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-157 од  01.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-158 од  03.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-156 од  01.9.2020.
Одлука бр:02/8-404-153 од  24.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-151 од  24.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-150 од  24.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-149 од  21.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-148 од  19.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-133 од  11.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-146 од  19.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-143 од  17.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-142 од  17.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-139 од  13.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-135 од  11.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-137 од  11.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-136 од  11.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-134 од  11.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-124 од  23.7.2020.
Одлука бр:02/8-404-115 од  14.7.2020.
Одлука бр:02/8-404-111 од  08.7.2020.
Одлука бр:02/8-404-77 од  13.5.2020.
Одлука бр:02/8-404-130 од  07.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-125 од  30.7.2020.
Одлука бр:02/8-404-128 од  04.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-127 од  03.8.2020.
Одлука бр:02/8-404-114 од  13.7.2020.
Одлука бр:02/8-404-122 од  23.7.2020.
Одлука бр:02/8-404-123 од  23.7.2020.
Одлука бр:02/8-404-121 од  21.7.2020.
Одлука бр:02/8-404-119 од  21.7.2020.
Одлука бр:02/8-404-117 од  20.7.2020.
Одлука бр:02/8-404-116 од  15.07.2020.
Одлука бр:02/8-404-114 од  13.07.2020.
Одлука бр:02-404-106/20 од  30.06.2020.
Одлука бр:02-404-90/20 од  09.06.2020.
Одлука бр:02-404-109/20 од  06.07.2020.
Одлука бр:02-404-108/20 од  03.07.2020.
Одлука бр:02-404-105/20 од  25.06.2020.
Одлука бр:02-404-104/20 од  24.06.2020.
Одлука бр:02-404-97/20 од  12.06.2020.
Одлука бр:02-404-96/20 од  10.06.2020.
Одлука бр:02-404-95/20 од  10.06.2020.
Одлука бр:02-404-94/20 од  10.06.2020.
Одлука бр:02-404-88/20 од  04.06.2020.
Одлука бр:02-404-84/20 од  22.05.2020.
Одлука бр:02-404-83/20 од  22.05.2020.
Одлука бр:02-404-78/20 од  18.05.2020.
Одлука бр:02-404-73/20 од  13.05.2020.
Одлука бр:02-404-76/20 од  15.05.2020.
Одлука бр:02-404-75/20 од  14.05.2020.
Одлука бр:02-404-71/20 од  13.05.2020.
Одлука бр:02-404-72/20 од  13.05.2020.
Одлука бр:02-404-70/20 од  13.05.2020.
Одлука бр:02-404-68/20 од  11.05.2020.
Одлука бр:02-404-67/20 од  08.05.2020.
Одлука бр:02-404-66/20 од  08.05.2020.
Одлука бр:02-404-64/20 од  05.05.2020.
Одлука бр:02-404-60/20 од  29.04.2020.
Одлука бр:02-404-61/20 од  29.04.2020.
Одлука бр:02-404-56/20 од  28.04.2020.
Одлука бр:02-404-53/20 од  16.04.2020.
Одлука бр:02-404-41/20 од  03.04.2020.
Одлука бр:02-404-19/20 од  24.02.2020.
Одлука бр:02-404-55/20 од  24.04.2020.
Одлука бр:02-404-52/20 од  16.04.2020.
Одлука бр:02-404-51/20 од  14.04.2020.
Одлука бр:02-404-49/20 од  13.04.2020.
Одлука бр:02-404-48/20 од  13.04.2020.
Одлука бр:02-404-40/20 од  02.04.2020.
Одлука бр:02-404-38/20 од  25.03.2020.
Одлука бр:02-404-34/20 од  17.03.2020.
Одлука бр:02-404-33/20 од  17.03.2020.
Одлука бр:02-404-32/20 од  16.03.2020.
Одлука бр:02-404-27/20 од  06.03.2020.
Одлука бр:02-404-25/20 од  03.03.2020.
Одлука бр:02-404-26/20 од  03.03.2020.
Одлука бр:02-404-23/20 од  28.02.2020.
Одлука бр:02-404-19/20 од  24.02.2020.
Одлука бр:02-404-22/20 од  25.02.2020.
Одлука бр:02-404-21/20 од  25.02.2020.
Одлука бр:02-404-15/20 од  11.02.2020.
Одлука бр:02-404-17/20 од  12.02.2020.
Одлука бр:02-404-18/20 од  12.02.2020.
Одлука бр:02-404-16/20 од  12.02.2020.
Одлука бр:02-404-9/20 од  10.02.2020.
Одлука бр:02-404-12/20 од  10.02.2020.
Одлука бр:02-404-10/20 од  10.02.2020.
Одлука бр:02-404-8/20 од  05.02.2020.
Одлука бр:02-404-193/19 од 16.12.2019
Одлука бр:02-404-199/19 од 30.12.2019.
Одлука бр:02-404-194/19 од 16.12.2019
Одлука бр:02-404-195/19 од 23.12.2019
Одлука бр:02-404-190/19 од 13.12.2019
Одлука бр:02-404-192/19 од 13.12.2019
Одлука бр:02-404-186/19 од 04.12.2019
Одлука бр:02-404-185/19 од 03.12.2019
Одлука бр:02-404-184/19 од 29.11.2019
Одлука бр:02-404-181/19 од 26.11.2019
Одлука бр:02-404-180/19 од 26.11.2019.
Одлука бр:02-404-178/19 од 16.11.2019.
Одлука бр:02-404-182/19 од 27.11.2019.
Одлука бр:02-404-177/19 од 13.11.2019.
Одлука бр:02-404-154/19 од 07.10.2019.
Одлука бр:02-404-174/19 од 05.11.2019.
Одлука бр:02-404-172/19 од 01.11.2019.
Одлука бр:02-404-167/19 од 25.10.2019.
Одлука бр:02-404-170/19 од 29.10.2019.
Одлука бр:02-404-158/19 од 15.10.2019.
Одлука бр:02-404-165/19 од 24.10.2019.
Одлука бр:02-404-163/19 од 22.10.2019.
Одлука бр:02-404-159/19 од 17.10.2019.
Одлука бр:02-404-152/19 од 03.10.2019.
Одлука бр:02-404-148/19 од 27.09.2019.
Одлука бр:02-404-145/19 од 24.09.2019.
Одлука бр:02-404-143/19 од 24.09.2019.
Одлука бр:02-404-147/19 од 26.09.2019.
Одлука бр:02-404-146/19 од 24.09.2019.
Одлука бр:02-404-140/19 од 19.09.2019.
Одлука бр:02-404-144/19 од 24.09.2019.
Одлука бр:02-404-141/19 од 23.09.2019.
Одлука бр:02-404-139/19 од 16.09.2019.
Одлука бр:02-404-138/19 од 12.09.2019.
Одлука бр:02-404-135/19 од 05.09.2019.
Одлука бр:02-404-133/19 од 26.08.2019.
Одлука бр:02-404-132/19 од 21.08.2019.
Одлука бр:02-404-131/19 од 21.08.2019.
Одлука бр:02-404-130/19 од 16.08.2019.
Одлука бр:02-404-129/19 од 14.08.2019.
Одлука бр:02-404-127/19 од 13.08.2019.
Одлука бр:02-404-125/19 од 12.08.2019.
Одлука бр:02-404-128/19 од 13.08.2019.
Одлука бр:02-404-123/19 од  08.08.2019.
Одлука бр:02-404-122/19 од 08.08.2019.
Одлука бр:02-404-97/20 од  12.06.2020.
Одлука бр:02/8-404-127 од  03.8.2020