Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
уторак, јул 23, 2024

Јавне набавке 2019

 

 

Одлуке о резултатима јавних набавки

Одлука о избору, број: 02-404-185/19
Одлука о избору, број: 02-404-135/19
Одлука о избору, број: 02-404-191/19
Одлука о избору, број: 02-404-189/19
Одлука о избору, број: 02-404-154/19
Одлука о избору, број: 02-404-154/19
Одлука о избору, број: 02-404-190/19
Одлука о поништењу, број: 02-404-184/19
Одлука о избору, број: 02-404-186/19
Одлука о избору, број: 02-404-185/19
Одлука о избору, број: 02-404-174/19
Одлука о поништењу, број: 02-404-178/19
Одлука о избору, број: 02-404-158/19
Одлука о избору, број: 02-404-167/19
Одлука о избору, број: 02-404-177/19
Одлука о избору, број: 02-404-170/19
Одлука о избору, број: 02-404-148/19
Одлука о избору, број: 02-404-139/19
Одлука о избору, број: 02-404-173/19
Одлука о избору, број: 02-404-165/19
Одлука о избору, број: 02-404-138/19
Одлука о избору, број: 02-404-163/19
Одлука о избору, број: 02-404-146/19
Одлука о избору, број: 02-404-159/19
Одлука о избору, број: 02-404-140/19
Одлука о поништењу, број: 02-404-143/19
Одлука о избору, број: 02-404-113/19
Одлука о избору, број: 02-404-152/19
Одлука о избору, број: 02-404-153/19
Одлука о избору, број: 02-404-147/19
Одлука о избору, број: 02-404-141/19
Одлука о избору, број: 02-404-123/19
Одлука о поништењу, број: 02-404-144/19
Одлука о oбустављању, број: 02-404-151/19
Одлука о обустављању, број: 02-404-150/19
Одлука о обустављању, број: 02-404-149/19
Одлука о избору, број: 02-404-90/19
Одлука о избору, број: 02-404-122/19
Одлука о поништењу, број: 02-404-128/19
Одлука о избору, број: 02-404-131/19
Одлука о избору, број: 02-404-134/19
Одлука о избору, број: 02-404-62/19
Одлука о избору, број: 02-404-107/19
Одлука о избору, број: 02-404-133/19
Одлука о избору, број: 02-404-97/19
Одлука о избору, број: 02-404-130/19
Одлука о избору, број: 02-404-123/19
Одлука о избору, број: 02-404-119/19
Одлука о избору, број: 02-404-129/19
Одлука о избору, број: 02-404-125/19
Одлука о избору, број: 02-404-118/19
Одлука о избору, број: 02-404-117/19
Одлука о избору, број: 02-404-116/19
Одлука о избору, број: 02-404-115/19
Одлука о избору, број: 02-404-114/19
Одлука о избору, број: 02-404-112/19
Одлука о поништењу, број: 02-404-91/19
Одлука о поништењу, број: 02-404-91/19
Одлука о избору, број: 02-404-91/19
Одлука о избору, број: 02-404-91/19
Одлука о избору, број: 02-404-91/19
Одлука о избору, број: 02-404-91/19
Одлука о избору, број: 02-404-79/19
Одлука о избору, број: 02-404-69/19
Одлука о избору, број: 02-404-104/19
Одлука о обустављању, број: 02-404-109/19
Одлука о избору, број: 02-404-101/19
Одлука о обустављању, број: 02-404-106/19
Одлука о избору, број: 02-404-93/19
Одлука о избору, број: 02-404-93/19
Одлука о поништењу, број: 02-404-92/2019
Одлука о обустављању, број: 02-404-100/19
Одлука о избору, број: 02-404-86/19
Одлука о избору, број: 02-404-85/19
Одлука о обустављању, број: 02-404-95/19
Одлука о обустављању, број: 02-404-94/19
Одлука о поништењу, број: 02-404-113/19
Одлука о поништењу, број: 02-404-52/19
Одлука о избору, број: 02-404-75/19
Одлука о избору, број: 02-404-63/19
Одлука о избору, број: 02-404-82/19
Одлука о обустављању, број: 02-404-84/19
Одлука о избору, број: 02-404-77/19
Одлука о поништењу, број: 02-404-75/19
Одлука о избору, број: 02-404-64/19
Одлука о избору, број: 02-404-80/19
Одлука о обустављању, број: 02-404-55/19
Одлука о избору, број: 02-404-76/19
Одлука о избору, број: 02-404-33/19
Одлука о поништењу, број: 02-404-74/19
Одлука о поништењу, број: 02-404-70/19
Одлука о избору, број: 02-404-41/19
Одлука о избору, број: 02-404-68/19
Одлука о избору, број: 02-404-67/19
Одлука о избору, број: 02-404-65/19
Одлука о избору, број: 02-404-55/19
Одлука о обустављању, број: 02-404-62/19
Одлука о избору, број: 02-404-119/18
Одлука о избору, број: 02-404-53/18
Одлука о избору, број: 02-404-59/18
Одлука о избору, број: 02-404-67/18
Одлука о избору, број: 02-404-36/19
Одлука о избору, број: 02-404-44/19
Одлука о избору, број: 02-404-46/19
Одлука о избору, број: 02-404-46/19
Одлука о обустављању, број: 02-404-58/19
Одлука о избору, број: 02-404-50/19
Одлука о избору, број: 02-404-48/19
Одлука о обустављању, број: 02-404-56/19
Одлука о избору, број: 02-404-35/19
Одлука о избору, број: 02-404-43/19
Одлука о избору, број: 02-404-42/19
Одлука о избору, број: 02-404-40/19
Одлука о обустављању, број: 02-404-45/19
Одлука о избору, број: 02-404-30/19
Одлука о обустављању, број: 02-404-37/19
Одлука о избору, број: 02-404-75/18
Одлука о поништењу, број: 02-404-29/19
Одлука о поништењу, број: 02-404-28/19
Одлука о избору, број: 02-404-24/19
Одлука о избору, број: 02-404-45/18
Одлука о избору, број: 02-404-113/18
Одлука о обустављању, број: 02-404-27/19
Одлука о поништењу, број: 02-404-17/18
Одлука о поништењу, број: 02-404-16/18
Одлука о обустављању, број: 02-404-25/19
Одлука о избору, број: 02-404-53/18
Одлука о обустављању, број: 02-404-19/19
Одлука о избору, број: 02-404-122/18
Одлука о избору, број: 02-404-119/18
Одлука о избору, број: 02-404-31/18
Одлука о избору, број: 02-404-17/18
Одлука о обустављању, број: 02-404-9/19
Одлука о поништењу, број: 02-404-134/18
Одлука о избору, број: 02-404-136/18
Одлука о избору, број: 02-404-137/18
Одлука о обустављању, број: 02-404-4/19