Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, мај 18, 2024

Одсијек за општу управу

Одсијек за општу управу

Телефон: +387 (0)55 773 744
Адреса електронске поште: opstinaugljevik@gmail.com

У Одсијеку за општу управу обављају се сљедећи послови:
– пружање правне помоћи,
– послови грађанских стања,
– евиденција личних стања грађана,
– послови сарадње са Правобранилаштвом Републике Српске и заступање општине у судским и другим поступцима одређеним законом,
– електронска провјера података и достављање извјештаја ЦИПС-у,
– евиденција о држављанима БиХ – Републике Српске,
– пријем захтјева за стицање држављанства БиХ – Републике Српске и отпуст из држављанства БиХ -Републике Српске и достављање надлежном Министарству,
– издавање увјерења о чињеницама о којима се води службена евиденција,
– пријем захтјева и других поднесака који су упућени Општинској управи, Начелнику општине и Скупштине општине,
– завођење аката у картотеку и друге евиденције,
– овјера потписа, рукописа и преписа,
– издавање увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција,
– архива и пријем, отпрема и уручивање поште,
– послови информисања.

 

Мјесне канцеларије
У оквиру Одјељења за општу управу образују се мјесне канцеларије и то:
– Мјесна канцеларија са сједиштем у Забрђу која обухвата насељена мјеста: Забрђе, Коренита, Малешевци и Тутњевац,
–  Мјесна канцеларија са сједиштем у Доњој Трнови која обухвата насељена мјеста: Доња Крћина, Доња Трнова, Горња Крћина, Горња Трнова, Средња Трнова,
– Мјесна канцеларија са сједиштем у Јањарима која обухвара насељена мјеста: Атмачићи, Глиње и Јањари.
– За мјесно подручје Угљевик за насељена мјеста: Богутово Село, Мезграја, Равно Поље, Угљевичка Обријеж и Угљевик послове матичне службе обавља матичар у ОУ.

У мјесној канцеларији обављају се управни, стручни и други послови који се односе на пријем поднесака, овјеру потписа, рукописа и преписа, вођење матичних књига, електронска провјера података и достављање извјештаја ЦИПС-у, издавање увјерења из јавних регистара који се код њих воде, пријем, завођење и отпрема поште и други послови који им се повјере посебним актом начелника општине.

 

ЗАПОСЛЕНИ       РАДНО МЈЕСТО ТЕЛЕФОН
ССС за управно-правне послове
ГОРДАНА ЛАЗИЋ Матичар матичног подручја Угљевик 773-750
ДУШАНКА НЕШКОВИЋ Матичар матичног подручја Угљевик 773-750
МИЛАН ЛАЗИЋ ССС за координацију послова мјесних канцеларија 773-757
СЕНАД РАГИБОВИЋ Шеф мјесне канцеларије Јањари 065/561-141
МИЛКА ЛУЈАНОВИЋ Шеф мјесне канцеларије Доња Трнова 552-360
СС за пријем поднесака, овјеру потписа, рукописа и преписа
СТАНА СТЕВАНОВИЋ СС за пријем поште,протокол и каротеку 773-745
СВЕТЛАНА ЛУКИЋ СС за архиву 773-747
ЖИВАН ПЕТРОВИЋ Курир интерне доставе 773-751
МЛАДЕН ВАСИЛИЋ ВШС за координацију односа с јавношћу 773-765